Hafjell Arena Solcelleanlegg
Hafjell Arena SolcelleHafjell Arena Bærekraft varmesystem

Bærekraft

Bærekraftsarbeidet vårt gjennomsyrer det aboslutt alt vi gjør – det er den røde tråden i Tech & Innovation Center Hafjell Arena. Hovedområdene vi ser på muligheter for selvforsyning av energi, bærekraftig byggemåte og materialvalg både på inn- og utside, varige og attraktive arbeidsplasser samt fokus på sosial bærekraft.

Når det kommer til selvforsyning av energi er det fordi vi ønsker at Hafjell Arena skal bli et nullbygg eller mulig et plussbygg i form av energi, der vi kombinerer ulike energiløsninger med nyskapende design og materialbruk, tekniske løsninger og samarbeid i byggeprosjektet. Prosjektet har fått støtte fra Enova for å planlegge dette.

I tillegg er sosial bærekraft i fokus, ved at vi ønsker å involvere studenter og personer som har falt utenfor arbeidslivet slik at disse kan utvikle kompetanse som vil gjøre de til attraktive arbeidstakere innen svært spennende bransjer med gode betingelser. Det er også økonomisk bærekraftig at prosjektet vil skape arbeidsplasser og økt aktivitet både i Hafjell Arena og regionen ellers i mange år fremover.

hello world!
Hafjell Arena Bærekraft
I samsvar med vår grønne profil ønsker vi også å planlegge en bærekraftig sammensetning av arrangement/messer, kompetanseutvikling/utdanning, næring, idrett og innhold som vil skape et attraktivt helårstilbud i Hafjell/Øyer og føre til positive ringvirkninger i Innlandet.
Hafjell Arena Bærekraft
Vi har allerede fått veldig god støtte til utvikling av bærekraftsområder i Hafjell Arena. De beste eksemplene på dette er at vi har fått støtte fra Enova for at GK Rør og Gudbrandsdal Energi skulle avdekke de mest egnede energiløsningene for at Hafjell Arena skal være et driftsnøytralt prosjekt når det kommer til energibruk.
Hafjell Arena Massivtre
I tillegg har vi fått støtte fra Innlandet fylkeskommune gjennom ordningen Grønn Framtid, hvor vi blant annet ser på hvordan vi kan skape miljøgevinster i samarbeid med andre lokale aktører og leverandører. Her undersøker vi blant annet på muligheten for å benytte lokalt massivtre som material, som vil føre til lavt klimaavtrykk, lokal verdiskapning, bedre inneklima og ikke minst bedre isoleringsevne som igjen vil senke energibehovet.
Vi jobber også med blant annet grønne mobilitetsløsninger og nullutslipp på byggeplassen.

For å realisere planene våre jobber vi med sterke kompetansepartnere. Her er noen av de vi jobber mest med per i dag for å realisere Hafjell Arena:

chevron-down