Tech Hub

Tech & Innovation Center Hafjell Arena har som mål å samle digital høykompetanse fra Innlandet og på nasjonal og internasjonal basis rundt nyskapende innholdsproduksjon gjennom bruk av høyteknologiske løsninger. Målet er å utvikle en hub for samarbeid mellom aktører med komplementær høykompetanse innen broadcastingløsninger som skal øke kvaliteten på leveransen og føre til kompetanseutvikling i felleskap.

Hafjell Arena kompetansesenter
Hafjell Arena kompetansesenterHafjell Arena kompetansesenter2Hafjell Arena kompetansesenter

Vi har et sterkt ønske om å skape muligheter for utdanning og opplæring i dette digitale kompetansesenteret som vil være veldig attraktive for både studentene og næringslivet som i neste omgang vil ansette disse. Dette vil gi muligheter til å benytte teoretisk kunnskap i praksis i samarbeid med aktører som har høy kompetanse på området og vil kunne bidra med innsikt og erfaring som er- og kommer til å bli enda mer- ettertraktet både på nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Samarbeidet kan også føre til spin-offs i form av attraktive kompetansearbeidsplasser som en følge av tverrfaglig samarbeid og kobling mot utdanningsinstitusjoner og potensielle arbeidstakere og gründere. Totalt sett er det digitale kompetansesenteret en samlingsplass for svært spennende kompetanse som vil bli etterspurt i fremtidens arbeidsmarked samtidig som det samsvarer med den kompetansen vi allerede har i Innlandet og den vi planlegger å bringe inn gjennom samarbeid med større aktører som Epic Games og NEP.

Tech Hub vil føre til aktivitet og arbeidsplasser hele året, og passer godt inn med de andre tilbudene i Hafjell Arena. Det faktum at man kan gjennomføre produksjoner på nasjonal og internasjonal basis fra et fast tilholdssted for innholdsproduksjon er med på å styrke vår grønne profil.

Vi vil også fokusere på god ressursutnyttelse ved at studenter og andre som ønsker å benytte seg av den fysiske infrastrukturen i senteret til utdanning, opplæring og utvikling skal kunne gjøre dette i perioder hvor det ikke foregår undervisning eller arrangementer der utstyr ikke er i bruk.

For å realisere planene våre jobber vi med sterke kompetansepartnere. Her er noen av de vi jobber mest med per i dag for å realisere Hafjell Arena:

chevron-down