Hafjell Arena

Tester nyheter

Tech & Innovation Center Hafjell Arena har som mål å samle digital høykompetanse fra Innlandet og på nasjonal og internasjonal basis rundt nyskapende innholdsproduksjon gjennom bruk av høyteknologiske løsninger. Målet er å utvikle en hub for samarbeid mellom aktører med komplementær høykompetanse innen broadcastingløsninger som skal øke kvaliteten på leveransen og føre til kompetanseutvikling i felleskap.

For å realisere planene våre jobber vi med sterke kompetansepartnere. Her er noen av de vi jobber mest med per i dag for å realisere Hafjell Arena:

chevron-down